Selle leheküljel on Eesti Hematoloogide Seltsi poolt koostatud ja vastuvõetud ravijuhised.

Seni on Eesti Hematologide Selts koostanud neli ravijuhist:

  1. KML diagnostika ja ravi juhis ver 3
  2. Hulgimüeloomi diagnostika ja ravi juhis
  3. Kroonilise lümfoidse leukeemia diagnostika ja ravi juhis
  4. Palaviku ja neutropeeniaga haige diagnostika ja ravi juhis