Ravijuhise loomisel osalesid akadeemilise ja/või kliinilise taustaga arstid kahest hematoloogia osakonnast Eestis (prof.Hele Everaus, Marju Hein, Ain Kaare, Diana Loigom, Katrin Palk, Mirja Varik ). Ravijuhise esimene versioon esitati tutvumiseks ja täiendamiseks Eesti Hematoloogia Seltsi liikmetele ja kinnitati seltsi koosolekul 09.06.2006.

Vaatamata sellele, et imatiinibi kasutuselevtt kroonilise meloidse leukeemia ravis on oluliselt parandanud nende haigete elulemust on ligikaudu 25-30% imatiniibravi saavatest patsientidest sunnitud 5 aasta jooksul ravi katkestama kas kõrvaltoimete või mitterahuldava raviefekti tõttu. Ainsaks lahenduseks nendele patsientidele on teise põlvkonna trosiini kinaasi inhibiitorite kasutamine, millede efektiivsus on leidnud kinnitust mitmetes publitseeritud uuringutes. Nimetatud asjaolud tingisid ka ravijuhise kaasajastamist enne kahe aasta möödumist eelmise juhendi kinnitamisest . Ravijuhise teise, täiendatud versiooni arutelu toimus 30.10.2007 ning teine ja täiendatud versioon esitati kinnitamiseks Eesti Hematoloogide Seltsi koosolekul 23.11.2007.


 Kroonilise müeloidse leukeemia diagnostika ja ravi juhise allalaadimiseks leiate siit.